Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Дължина на кабела
Макс. дебит
Макс. налягане
Мотор тип
Мощност на мотора
Тип на помпата
Водоструйки: UniversalAquatak 125
Водоструйки: AQT 40-13
Водоструйки: AdvancedAquatak 160
Водоструйки: EasyAquatak 120
Водоструйки: AdvancedAquatak 150
Водоструйки: UniversalAquatak 135
Водоструйки: AQT 40-13
Водоструйки: UniversalAquatak 130
Водоструйки: EasyAquatak 110
Водоструйки: EasyAquatak 100
                   
9 Оценки
0 Оценки
4 Оценки
4 Оценки
16 Оценки
3 Оценки
3 Оценки
5 Оценки
0 Оценки
0 Оценки
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 5 m маркуч за високо налягане
 • Дюза 3 в 1
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 6 m маркуч за високо налягане
 • Неподвижна Jet-Fan дюза
 • Ротационна дюза
 • Deluxe приспособление за почистване на тераси (дълга удължителна тръба)
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 8 m маркуч за високо налягане
 • Неподвижна Jet-Fan дюза
 • Ротационна дюза с ветрилообразна струя с удължителна тръба
 • Дюза с удължителна тръба с променлива ветрилообразна струя
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • Воден филтър, метал
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 5 m маркуч за високо налягане
 • Дюза с променлива ветрилообразна струя
 • Ротационна дюза
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане с метална цев
 • Дюза с удължителна тръба
 • 8 m маркуч за високо налягане
 • Неподвижна Jet-Fan дюза
 • Ротационна дюза с ветрилообразна струя с удължителна тръба
 • Дюза с удължителна тръба с променлива ветрилообразна струя
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • Воден филтър, метал
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • 7 m маркуч за високо налягане
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 6 m маркуч за високо налягане
 • Неподвижна Jet-Fan дюза
 • Ротационна дюза
 • Deluxe приспособление за почистване на тераси (дълга удължителна тръба)
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • Дюза 3 в 1
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • 6 m маркуч за високо налягане
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 3 m маркуч за високо налягане
 • Дюза с променлива ветрилообразна струя
 • Ротационна дюза
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане 360° на Bosch
 • 3 m маркуч за високо налягане
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 •                    
  5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m
  360 l/h 400 l/h 570 l/h 350 l/h 480 l/h 410 l/h 400 l/h 380 l/h 330 l/h 300 l/h
  125 бар 130 бар 160 бар 120 бар 150 бар 135 бар 130 бар 130 бар 110 бар 100 бар
  Серии Серии Индукция Серии Индукция Серии Серии Серии Серии Серии
  1.500 W 1.900 W 2.600 W 1.500 W 2.200 W 1.900 W 1.900 W 1.700 W 1.300 W 1.200 W
  3 цилиндрова 3 цилиндрова 4 цилиндрова 3 цилиндрова 4 цилиндрова 3 цилиндрова 3 цилиндрова 3 цилиндрова 3 цилиндрова 3 цилиндрова