Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Дължина на кабела
Макс. дебит
Макс. налягане
Мощност на мотора
Водоструйки: EasyAquatak 110
Водоструйки: UniversalAquatak 125
Водоструйки: AQT 40-13
Водоструйки: AdvancedAquatak 160
Водоструйки: EasyAquatak 120
Водоструйки: AdvancedAquatak 150
Водоструйки: EasyAquatak 100
Водоструйки: UniversalAquatak 135
Водоструйки: AQT 40-13
Водоструйки: UniversalAquatak 130
Водоструйки: AQT 45-14 X
                     
8 Оценки
8 Оценки
0 Оценки
4 Оценки
4 Оценки
16 Оценки
1 Оценки
3 Оценки
3 Оценки
5 Оценки
11 Оценки
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 3 m маркуч за високо налягане
 • Дюза с променлива ветрилообразна струя
 • Ротационна дюза
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 5 m маркуч за високо налягане
 • Дюза 3 в 1
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 6 m маркуч за високо налягане
 • Неподвижна Jet-Fan дюза
 • Ротационна дюза
 • Deluxe приспособление за почистване на тераси (дълга удължителна тръба)
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 8 m маркуч за високо налягане
 • Неподвижна Jet-Fan дюза
 • Ротационна дюза с ветрилообразна струя с удължителна тръба
 • Дюза с удължителна тръба с променлива ветрилообразна струя
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • Воден филтър, метал
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 5 m маркуч за високо налягане
 • Дюза с променлива ветрилообразна струя
 • Ротационна дюза
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане с метална цев
 • Дюза с удължителна тръба
 • 8 m маркуч за високо налягане
 • Неподвижна Jet-Fan дюза
 • Ротационна дюза с ветрилообразна струя с удължителна тръба
 • Дюза с удължителна тръба с променлива ветрилообразна струя
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • Воден филтър, метал
 • Пистолет за високо налягане 360° на Bosch
 • 3 m маркуч за високо налягане
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • 7 m маркуч за високо налягане
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 6 m маркуч за високо налягане
 • Неподвижна Jet-Fan дюза
 • Ротационна дюза
 • Deluxe приспособление за почистване на тераси (дълга удължителна тръба)
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • Дюза 3 в 1
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • 6 m маркуч за високо налягане
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане с метална цев
 • Дюза с удължителна тръба
 • 8 m маркуч за високо налягане
 • Deluxe приспособление за почистване на тераси (дълга удължителна тръба)
 • Ротационна дюза с ветрилообразна струя с удължителна тръба
 • Дюза с удължителна тръба с променлива ветрилообразна струя
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • 90° дюза
 • Воден филтър, метал
 •                      
  5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m
  330 l/h 360 l/h 400 l/h 570 l/h 350 l/h 480 l/h 300 l/h 410 l/h 400 l/h 380 l/h 450 l/h
  110 бар 125 бар 130 бар 160 бар 120 бар 150 бар 100 бар 135 бар 130 бар 130 бар 140 бар
  1.300 W 1.500 W 1.900 W 2.600 W 1.500 W 2.200 W 1.200 W 1.900 W 1.900 W 1.700 W 2.100 W