Φυλλάδια συμβουλών

Το πολύ σε τέσσερα βήματα στο σωστό εργαλείο

Έναρξη
Εξαερισμός γκαζόν / Χαλάρωση εδάφους
Πόσο παλιό είναι το γκαζόν σας;
Σύσταση προϊόντος

  • Επιπλέον ή φροντίδα γινόταν μη τακτικά

  • Επιπλέον ή φροντίδα γινόταν τακτικά