Φυλλάδια συμβουλών

Το πολύ σε τέσσερα βήματα στο σωστό εργαλείο

Έναρξη
Κλάδεμα και κοπή δέντρων
Πόσο συχνά θέλετε να κλαδέψετε ή να κόψετε δέντρα;
Σύσταση προϊόντος

  • Για παράδειγμα εργασίες φροντίδας, όπως το κλάδεμα οπωροφόρων δένδρων και κλάδεμα ανανέωσης

  • Εδώ ανήκουν οι περιστασιακές εργασίες κοπής δέντρων

  • Για παράδειγμα τακτικές εργασίες κοπής δέντρων