Φυλλάδια συμβουλών

Το πολύ σε τέσσερα βήματα στο σωστό εργαλείο

Έναρξη
Τεμαχισμός υλικών κήπου
Για τι υλικά κήπου πρόκειται;
Σύσταση προϊόντος

  • Για παράδειγμα φύλλα φυτών και αποκόμματα θάμνων

  • Για παράδειγμα σκληρό ξύλο, παλιοί φράκτες και αγκαθωτοί θάμνοι

  • Χωρίς διαχωρισμό πράσινων και ξυλωδών υλικών