Hekkpleie om våren og sommeren.

Slik gjør du hekken til et blikkfang.

Alle hekker er forskjellige. Her får du råd om hvordan du kan hjelpe hekken om våren slik at de vokser bedre og blir tettere.

Hekkpleie om høsten og vinteren.

Hvordan du tar vare på hekken om vinteren.

Her får du råd om pleie av hekken om vinteren.

 

Hekkpleie året rundt.

Sunn hekk, lykkelig gartner.

Uansett om du har en hekk av løvfellende eller vintergrønne busker: Alle hekker trenger pleie. Da er det noen ting du må tenke på. Her finner du alt du trenger å vite om beskjæringsteknikker og hekktyper.

 
 

Beskjæringsteknikker.

Slik beskjærer du hekken din riktig.

Beskjæringsteknikken er viktig i hekkpleie. Avhengig av alderen, tilstanden og typen brukes forskjellige teknikker for å klippe hekken. Først og fremst er det viktig å klippe de første årene, for å stimulere hekkens vekst og tetthet. Men også eldre hekker kan forynges med riktig beskjæring. Tørre, overskyede dager uten frost er optimale for klipping. Her kan du lese når det er best å klippe.

Vedlikeholds- eller formklipping.

Med vedlikeholdsklipping pleier du hekken – men du sørger også for at den vokser seg tettere. Ved vedlikeholdsklipping klippes 10-15 cm av de nye skuddene rett. Med dette tiltaket bestemmer du høyden og veksthastigheten til hekken din på lang sikt.


Vintergrønne hekker trenger vanligvis én vedlikeholdsklipp årlig. Løvfellende hekker trenger vanligvis to vedlikeholdsklipp årlig, og tre ved kraftig vekst. Optimalt tidspunkt er når de nye skuddene modne. For at rugende fugler ikke skal forstyrres, bør du vente med vedlikeholdsklipping til august. En ekstra vedlikeholdsklipp bør foretas om høsten.


Ettersom det ved vedlikeholdsklipping for det meste dreier seg om skjæring av relativt unge og tynne kvister, kan vanligvis en hekksaks med mindre knivåpning brukes.

Hvilket tidspunkt som er riktig for vedlikeholdsklipping av forskjellige hekker, ser du i avsnittet nedenfor.

Tilbakeskjæring.

En tilbakeskjæring kan være lett eller kraftig. Dette avhenger av tilstanden til hekken. Ved lett tilbakeskjæring (også foryngingsbeskjæring) forkortes de fruktbærende skuddene med en tredel. De konkurrerende skuddene fjernes. Dette fremmer veksten avsterke nye skudd. For trehekker (f.eks. naverlønn, hvit bøk og bøk) stimulerer en kraftigere tilbakeskjæring på minst tre tredeler av skuddspissene det første året en sterkt forgrenet vekst.


Tilbakeskjæring bør foretas maksimalt én gang årlig, om vinteren. Jo kraftigere tilbakeskjæring, desto tykkere greiner. Når du skal velge hekksaks, er det viktig å tenke på at greinene som skal skjæres, ikke er tykkere enn knivavstanden på hekksaksen. Hvilket tidspunkt som er riktig for tilbakeskjæring av forskjellige hekker, ser du i avsnittet nedenfor.

Kraftig beskjæring.

Når en hekk blir gammel, glissen eller ikke lenger har ønsket form, kan en kraftig foryngingsbeskjæring hjelpe. Du skjærer dabort alt til bare den tykkeste stammen gjenstår (høyde ca. 50 cm). Deretter vokser hekken seg tettere igjen.


Radikal beskjæring bør skje om vinteren, avhengig av hekktypen, men temperaturen må ikke være under -5 °C. Ettersom du ved denne beskjæringsmåten må skjære gjennom tykke kvister, lønner det se gå bruke en hekksaks med stor knivavstand og sterk motor. Hvilket tidspunkt som er riktig for kraftig beskjæring av forskjellige hekker, ser du i avsnittet nedenfor.

Hekktyper.

Løvfellende hekker.

Disse hekktypene mister løvet om høsten og blir grønne igjen om våren. Løvfellende hekker trenger vanligvis vedlikeholdsklipp to ganger i året; unge hekker trenger flere. Avhengig av om hekken skal vokse mer eller ikke skjæres en mindre eller større andel nye skudd bort. Hekker som har blitt glisne, kan forynges med en kraftig beskjæring. Du må aldri beskjære ved utetemperatur under -5 °C, ettersom det kan skade plantene. Her kan du lese mer om løvfellende hekktyper, for eksempel beskjæringsteknikker og -tidspunkt.

Bosch – Hekktyper

Sammenligning av populære løvfellende hekker.

Bosch – Liguster
Liguster.

 • Vedlikeholdsklipping: 2-3 ganger årlig, om våren og høsten, unge planter opptil 1 gang i måneden
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: Første tilbakeskjæring om vinteren, før mars, for unge planter en ekstra tilbakeskjæring fra juli
 • Blomstringstid: mai/juni
 • Vekst: ca. 40 cm per år
 • Høyde: opptil 7 m
 • Litt giftig frukt
 • Populær redeplass for fugler

Bosch – Hvit bøk
Agnbøk.

 • Vedlikeholdsklipping: Fra februar/mars, unge planter stusses jevnlig de 2-3 første årene
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: juli/august (eldre hekker)
 • Blomstringstid: april/mai
 • Vekst: ca. 40 cm per år
 • Høyde: 1-4 m
 • Ikke giftig
 • Populær redeplass for fugler

Bosch – Hagtorn
Hagtorn.

 • Vedlikeholdsklipping: juni og september
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: høst til mars (ikke under -5 °C), maksimalt en tredel av totalhøyden
 • Blomstringstid: mai til juni
 • Vekst: ca. 20-40 cm per år
 • Høyde: 2-5 m
 • Ikke giftig, bærene kan spises
 • Populær redeplass for fugler

Bosch – Naverlønn
Naverlønn.

 • Vedlikeholdsklipping: Fra juli til slutten av september
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: februar (dag uten frost), til 50 til 60 cm
 • Blomstringstid: mai
 • Vekst: ca. 45 cm per år
 • Høyde: 2-4 m
 • Ikke giftig
 • Populær redeplass for fugler

Bosch – Hekktyper

Hekktyper.

Vintergrønne løv- og barvekster.

Disse hekktypene gleder eierne med grønne blader eller nåler også om vinteren. For at de skal vokse tilstrekkelig bør de bare klippes én gang årlig. En lett konisk formklipping – litt bredere nede enn oppe – tilsvarer den naturlige formen og sørger for at plantene får nok lys nederst. Eldre hekker med bare partier kan forynges med en kraftig beskjæring. Her finner du alt du trenger å vite om de forskjellige vintergrønne hekktypene, for eksempel riktige tidspunkt for klipping, blomstringstid og vekst.

Sammenligning av populære vintergrønne løv- og barvekster.

Bosch – Laurbærhekk
Laurbærhekk.

 • Vedlikeholdsklipping: Til juni, klipp en gang til om høsten ved kraftig vekst – det anbefales å bare bruke manuell hekksaks
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: mars til juni
 • Blomstringstid: april til juni
 • Vekst: ca. 40 cm per år
 • Høyde: opptil 7 m
 • Giftig frukt
 • Populær redeplass for fugler

Bosch – Kristtorn
Kristtorn.

 • Vedlikeholdsklipping: juli/august – manuell hekksaks anbefales
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: juli/august
 • Blomstringstid: april til juni
 • Vekst: ca. 10-20 cm per år
 • Høyde: opptil 7 m
 • Alle plantedeler er giftige
 • Populær redeplass for fugler

Bosch – Buksbom
Buksbom.

 • Vedlikeholdsklipping: før september (vær oppmerksom på rugende fugler)
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: mars/april
 • Blomstringstid: mars til mai
 • Vekst: ca. 10-15 cm per år
 • Høyde: opptil 8 m
 • Alle plantedeler er giftige
 • Populær redeplass for fugler

Bosch – Tuja
Tuja.

 • Vedlikeholdsklipping: Teoretisk gjennom hele hagesesongen, ved én klipping ideelt sett i slutten av juni - Ikke skjær bort alt det grønne, ettersom det kan oppstå hull
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: Tåler ikke kraftig beskjæring, det er best å bare kutte på toppen
 • Blomstringstid: april til mai
 • Vekst: ca. 30-40 cm per år
 • Høyde: opptil 3 m
 • Alle plantedeler er giftige
 • Populær redeplass for fugler

Bosch – Syrin
Syrin.

 • Vedlikeholdsklipping: regelmessig klipping ikke nødvendig, mulig å klippe av visne blomsterstander (fjern ev. gammelt tre om høsten/vinteren)
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: Mulig hele året, men fortrinnsvis i tørt vær med sol (ingen blomstring året etter!)
 • Blomstringstid: april til mai
 • Vekst: ca. 30-50 cm per år
 • Høyde: opptil 4 m
 • Alle plantedeler er giftige
 • Populær redeplass for fugler

Bosch – Rododendron
Rododendron.

 • Vedlikeholdsklipping: Etter blomstringen (vær oppmerksom på rugende fugler)
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: Tidlig på våren (ikke ved frost!)
 • Blomstringstid: april til juni
 • Vekst: ca. 10-20 cm per år
 • Høyde: opptil 1,20 m
 • Alle plantedeler er giftige
 • Gir liten beskyttelse for fugler

Bosch – Barlind
Barlind.

 • Vedlikeholdsklipping: Teoretisk sett hele hagesesongen, men det ideelle tidspunktet er om våren (ikke under -5 °C!)
 • Kraftig beskjæring / tilbakeskjæring: Ikke frost eller sterk sol (fare for at det blir brunt der du har klippet), kraftig beskjæring anbefales ikke
 • Blomstringstid: mars til april
 • Vekst: ca. 20-40 cm per år
 • Høyde: opptil 15 m
 • Nåler og frø er giftige
 • Populær redeplass for fugler

Bosch – Hekkpleie om våren og sommeren

Hekkpleie om våren og sommeren.

Når de nye skuddene er modne om våren, kan du foreta vedlikeholdsklippingen eller vårbeskjæringen. Det må ikke være frost. Denne klippingen egner seg svært godt til å stimulere knoppskytingen og få hekken til å vokse seg tett. Med en ekstra vedlikeholdsklipping – sommerbeskjæringen – kan du pynte på formen på hekken igjen fra august. Kraftig beskjæring og tilbakeskjæring om våren og sommeren kan utsette rugende fugler for fare. Dette arbeidet må derfor bare gjøres om vinteren.


Unge hekker bør vannes gjennom hele våren og sommeren. Eldre hekker har vanligvis dypere røtter og trenger ekstra vann bare i lengre tørkeperioder.

Bosch – Hekkpleie om høsten og vinteren

Hekkpleie om høsten og vinteren.

Hvis hekken også får en vedlikeholds- eller formklipp før vinteren, beholderen den denne formen helt til de nye skuddene kommer til våren. Et godt tidspunkt er da hvilefasen fra oktober, forutsatt at det ikke er frost i bakken.


For løvfellende hekker er senvinteren, før sevjen stiger, det ideelle tidspunktet for en sterkere tilbakeskjæring eller kraftig beskjæring. Du må imidlertid ikke klippe hekken når temperaturen er under -5 °C. Hardere tilbakeskjæring bør være avsluttet før mars for å sikre god knoppskyting om våren og for ikke å sette rugende fugler i fare. Hekkplanter som er kraftig beskåret, må ikke gjødsles før de har nye skudd og kan utnytte næringsstoffene i bladene.

&nsbp;
Bosch – Produktveileder for hekksakser

Produktveileder for hekksakser.

3 trinn til riktig hekksaks.

To viktige faktorer når du skal velge hekksaks, er hvor stor hekken er og hvor tykke kvistene er. Vi hjelper deg gjerne med å velge.

&nsbp;
Del denne siden.
&nsbp;
 
NO
Merk
Merket
Kjøp nå
Nullstill filter
Vis filter
Skjul filter
Takk for din vurdering
Takk for din vurdering
Vis flere prosjekter
Skjul flere prosjekter
Skjul artikkelvarianter
Vis artikkelvarianter
Lukk hagerådgiver
S3.2.X_open_garden_hint
Les erfaringshistorie
Lukk erfaringshistorie
Skjul detaljert materialliste
Vis detaljert materialliste
Sammenligningsliste
Produkter
Produkt
Vis flere anbefalinger
Skjul flere anbefalinger