Novosti

 
Bosch Rotak kosilice za travu
Savršeno košenje sve do same ivice
Lakše košenje sa „Ergoflex-sistemom“: nove Bosch Rotak kosilice za travu.

Bosch Rotak kosilice za travu

  • Ergonomski sistem upravljanja za minimalnu potrebnu silu
  • Prilagodljivi odabir radnog položaja sa višepozicionom ručkom
  • Rasterećenje i podržavanje celokupnog pokretnog sistema
  • Sa sertifikatom nemačkog društva za zdrava leđa - Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V.

Bosch proširuje modele svojih kosilica Rotak za odlučujuću značajku proizvoda: „Ergoflex-sistem“. Time se Rotak-kosilice sada još lakše rukuju i pored toga rasterećuju ruke i leđa. Višepoziciona ručka i pogodnost podešavanja radne visine omogućavaju košenje sa različitim udobnim držanjima tela. Prijatelji bašte tako mogu da uspravno kose i opušteno rade, rasterećuju se i podržavaju se mišići, tetive i zglobovi. Košenje zahteva znatno manje napora. Višepoziciona ručka odlikuje se ergonomski oblikovanim zonama hvatišta sa mekanim površinama. Leži optimalno u ruci i nudi veliku fleksibilnost: bez obzira da li radite jednom rukom ili dvema rukama, levom ili desnom rukom, horizontalno ili vertikalno – kosilica može da se upravlja i drži u radnom režimu iz ukupno osam pozicija držanja. Može da se prilagodi i radna visina: tako svaki korisnik može da kosi u najudobnijem položaju za njegovu visinu tela. Ugao pod kojim su nagnute poluge ručaka od kućišta kosilice prema gore tako je određen da su ruke i šake korisnika samo malo savinute za vreme košenja. To odgovara prirodnom držanju tela, rasterećuje zglobove i mišiće i obezbeđuje optimalan prenos snage. Košenje ide lakše od ruke, naročito pri obrtanju na uskim mestima, kod promena smera ili na strminama. Košenje trave u uskim okukama, na primer oko drveća – to ide sa novim Rotak-kosilicama čak i jednom rukom. Rotak modeli sa „Ergoflex-sistemom“ prve su na svetu kosilice koje su odlikovane oznakom kvaliteta nemačkog društva za zdrava leđa - Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. Konstrukciju kosilice prilagođenu zdravlju leđa ispitala i potvrdila je ispitna komisija sa stručnjacima iz oblasti medicine i nauke.

Dalje informacije o Rotak kosilicama za travu


23.08.2012
 

Automatska aktualizacija

 
 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savetnik za baštu
S3.2.X_open_garden_hint
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke