Häckskötsel under våren och sommaren.

Så gör du din häck till ett blickfång.

Varje häck är olika. Här får du reda på hur du hjälper din häck att växa mer och bli tätare på våren.

Häckskötsel under hösten och vintern.

Hur du får din häck frisk in i den nya säsongen.

Här får du reda på vilken skötsel dina häckar behöver under den kalla årstiden.

 

Häckskötsel under året.

Frisk häck, lycklig trädgårdsmästare.

Oavsett om det handlar om sommargröna lövträd eller åretruntgröna löv- och barrträd: Varje häck behöver vård. Det finns några saker att beakta. Här får du reda på allt som är värt att veta om klipptekniker och häcktyper.

 
 

Klipptekniker.

Så här klipper du din häck rätt.

Häckklippningen är en viktig del av häckskötseln. Beroende på häckens ålder, skick och art används olika tekniker. Framför allt under de första åren är det viktigt att beskära häcken för att stimulera tillväxt och täthet. Även äldre häckar kan föryngras genom att klippas på rätt sätt. För klippningen är torra och frostfria och molniga dagar optimala. Ta reda på här när vilken klippning är speciellt lämplig.

Skötsel- eller formklippning.

Med en skötselklippning får du inte bara din häck i form – du ser också till att den långsiktigt blir tätare. Vid skötselklippningen klipps 10-15 cm av den nyutväxta utskotten rätlinjigt. Med denna åtgärd bestämmer du långsiktigt din häcks höjd och tillväxtstyrka.


Åretruntgröna häckar behöver i regel en skötselklippning om året. Sommargröna häckar behöver för det mesta två skötselklippningar per år. Den kraftigt växande avenboken gärna tre. Den optimala tidpunkten är när de nya skotten har mognat. För att inte störa häckande fåglar bör du vänta med skötselklippningen till augusti. För en andra skötselklippning är hösten lämplig.


Eftersom skötselklippningen bara handlar om att klippa relativt unga och tunna grenar går det i regel att välja en häcksax med liten knivöppning.

När vilken häck skall skötselklippas får du reda på i nästa avsnitt.

Nedklippning.

En nedklippning kan göras mer eller mindre kraftigt. Det beror på häckens skick. Vid en lättare nedklippning (även: föryngringsklippning) kapar du de fruktbärande skotten med två tredjedelar. Konkurrentskotten tas bort. Det främjar nya skott. Vid häckar som kommer från träd (t.ex. naverlönn, avenbok och rödbok) stimulerar en kraftigare beskärning av minst tre fjärdedelar av utskotten under första året en kraftigt förgrenad tillväxt.


Nedklippningen bör göras högst en gång per år under vintern. Ju mer du klipper ner, desto tjockare är de respektive grenarna. Var därför vid valet av häcksax noga med att de grenar som skall klippas inte är tjockare än häcksaxens knivavstånd. När vilken häck skall klippas ned får du reda på i nästa avsnitt.

Radikalklippning.

När häckar blir gamla, förlorar sin form eller uppvisar luckor kan en radikal föryngringsklippning hjälpa. Med den så kallade ”Sätta på sticken” skär du ner träet ända till den tjockaste stammen (ca. 50 cm höjd). Därefter växer häcken tätare.


Radikalklippningen bör, beroende på häcksort, göras under vintern, dock inte när det är under -5 grader Celsius. Eftersom du måste kapa tjocka grenar vid denna klippning rekommenderas en häcksax med stort knivavstånd och kraftig motor. När den rätta tidpunkten för radikalklippningen är för vilken häck får du reda på i nästa avsnitt.

Häckarter.

Sommargröna häckar.

Dessa häckarter förlorar sina löv under hösten och blir gröna igen under våren. Vid sommargröna häckar krävs i allmänhet två skötselklippningar per år. Vid yngre häckar även mer. Beroende på om häcken skall växa eller inte klipps en mindre eller större andel nytillväxt bort. Häckar, som får luckor med åren kan föryngras med en radikalklippning. Var noga med att aldrig klippa vid temperaturer under -5 grader Celsius. I så fall kan växten ta skada. Här får du reda på ytterligare detaljer om de sommargröna häckarterna, som till exempel klipptekniker och klipptidpunkter.

Bosch – häckarter

Populära sommargröna häckar i en jämförelse.

Bosch – Liguster
Liguster (Privet).

 • Skötselklippning: 2-3 gånger per år under våren och hösten, unga plantor upp till 1 gång per månad
 • Radikal-/nedklippning: Första nedklippningen under vintern fram till mars, vid unga plantor en andar nedklippning från juli
 • Blomningstid: Maj/Juni
 • Tillväxt: Ca. 40 cm per år
 • Höjd: Upp till 7 m
 • Frukterna svagt giftiga
 • Populär häckningsplats bland fåglar

Bosch – avenbok
Avenbok.

 • Skötselklippning: Från februari/mars, unga plantor klipps löpande under de 2-3 första åren
 • Radikal-/nedklippning: Juli/augusti (vid äldre häckar)
 • Blomningstid: April/maj
 • Tillväxt: Ca. 40 cm per år
 • Höjd: 1-4 m
 • Ej giftig
 • Populär häckningsplats bland fåglar

Bosch – Hagtorn
Hagtorn.

 • Skötselklippning: Juni och september
 • Radikal-/nedklippning: Från hösten och till mars (ej när temperaturen är under -5 grader Celsius), maximalt en tredjedel av totalhöjden
 • Blomningstid: Maj till juni
 • Tillväxt: Ca. 20-40 cm per år
 • Höjd: 2-5 m
 • Ej giftig, bären är ätbara
 • Populär häckningsplats bland fåglar

Bosch – Naverlönn
Naverlönn.

 • Skötselklippning: Från Juli och mot slutet av september
 • Radikal-/nedklippning: Februari (frostfri dag) ned till 50 till 60 cm
 • Blomningstid: Maj
 • Tillväxt: Ca. 45 cm per år
 • Höjd: 2-4 m
 • Ej giftig
 • Populär häckningsplats bland fåglar

Bosch – häckarter

Häckarter.

Vintergröna löv- och barrträ.

Dessa häckarter gläder sin ägare med gröna blad och barr även på vintern. De bör bara beskäras en gång per år för att få tillräckligt med skott. En lätt konisk formklippning – nedtill något bredare än upptill – motsvarar deras naturliga form och ser till att växten får tillräckligt med ljus i de nedre delarna. Äldre häckar, som får kala ställen kan föryngras med en radikalklippning. Här får du reda på allt viktigt om de olika åretruntgröna häckarna, som till exempel rätt tidpunkt för klippning, blomningstid och tillväxt.

Populära vintergröna löv- och barrträ en jämförelse.

Bosch – Lagerhägg
Portugisisk lagerhägg.

 • Skötselklippning: Fram till juni, vid kraftig tillväxt klipps en andra gång under hösten – klippning endast med handhäcksax
 • Radikal-/nedklippning: Mars till juni
 • Blomningstid: April till juni
 • Tillväxt: Ca. 40 cm per år
 • Höjd: Upp till 7 m
 • Giftiga frukter
 • Populär häckningsplats bland fåglar

Bosch – Järnek
Järnek.

 • Skötselklippning: Juli/augusti – manuell häcksax rekommenderas
 • Radikal-/nedklippning: Juli/augusti
 • Blomningstid: April till juni
 • Tillväxt: Ca. 10-20 cm per år
 • Höjd: Upp till 7 m
 • Alla växtdelar är giftiga
 • Populär häckningsplats bland fåglar

Bosch – Buxbom
Buxbom.

 • Skötselklippning: Innan september (var uppmärksam på häckande fåglar)
 • Radikal-/nedklippning: Mars/april
 • Blomningstid: Mars till maj
 • Tillväxt: Ca. 10-15 cm per år
 • Höjd: Upp till 8 m
 • Alla växtdelar är giftiga
 • Populär häckningsplats bland fåglar

Bosch – Tuja
Tuja.

 • Skötselklippning: Teoretiskt under hela trädgårdssäsongen, vid klippning per säsong helt mot slutet av juni – klipp inte bakom grönblomman eftersom det kan uppstå hål
 • Radikal-/nedklippning: Tål inte radikalklippning. Kapa hellre på höjden
 • Blomningstid: April till maj
 • Tillväxt: Ca. 30-40 cm per år
 • Höjd: Upp till 3 m
 • Alla växtdelar är giftiga
 • Populär häckningsplats bland fåglar

Bosch – Fläder
Fläder.

 • Skötselklippning: Regelbunden klippning krävs ej, klipp gärna av utblommade blommor (torrt trä tas bort i förek. fall under hösten/vintern)
 • Radikal-/nedklippning: Kan göras hela året, företrädesvis vid torrt och soligt väder (Observera: blomman faller av under följande år)
 • Blomningstid: April till maj
 • Tillväxt: Ca. 30-50 cm per år
 • Höjd: Upp till 4 m
 • Alla växtdelar är giftiga
 • Populär häckningsplats bland fåglar

Bosch – Rhododendron
Rhododendron.

 • Skötselklippning: Efter blomningen (var uppmärksam på häckande fåglar)
 • Radikal-/nedklippning: Under tidig vår (ej vid frost!)
 • Blomningstid: April till juni
 • Tillväxt: Ca. 10-20 cm per år
 • Höjd: Upp till 1,20 m
 • Alla växtdelar är giftiga
 • Ger bara litet skydd för fåglar

Bosch – Idegran
Idegran.

 • Skötselklippning: Teoretiskt under hela trädgårdssäsongen, helst under våren (ej under -5 grader Celsius!)
 • Radikal-/nedklippning: Ej vid frost heller kraftigt solsken (klippytorna kan bli bruna), radikalklippning rekommenderas ej
 • Blomningstid: Mars till april
 • Tillväxt: Ca. 20-40 cm per år
 • Höjd: Upp till 15 m
 • Barren och fröna är giftiga
 • Populär häckningsplats bland fåglar

Bosch – Häckskötsel under våren och sommaren

Häckskötsel under våren och sommaren.

När de nya skotten har mognat under våren, kan du vid frostfritt väder utföra skötselklippningen resp. vårklippningen. Denna klippning lämpar sig utomordentligt för att stimulera skottillväxt och häckens täthet. Med en andra skötselklippning – sommarklippningen – kan du snygga till häcken en gång till från augusti. Beakta att kraftiga nedklippningar och radikalklippningar under våren och sommaren kan störa häckande fåglar. Därför bör de bara göras under vintern.


Unga häckar bör vattnas genomgående under våren och sommaren. Äldre häckar har dock i regel djupgående rötter och behöver bara ytterligare vatten under längre torrperioder.

Bosch – Häckskötsel under hösten och vintern

Häckskötsel under hösten och vintern.

Om en häck får sig skötsel- eller formklippning innan vintern så behåller den formen fram tills att de nya skotten kommer på våren. Väl lämpat för detta är vilopausen i på hösten, så länge inte marken är frusen.


För sommargröna häckar är savvilotiden under senvintern den idealiska tidpunkten för en kraftigare nedklippning eller radikalklippning. Observera dock att du inte får klippa vid temperaturer under -5 grader. Den kraftigare nedklippningen bör vara avslutad i mars månad för att säkerställa rikligt med vårskott och för att inte störa häckande fåglar. Kraftigt nedklippta häckar får gödslas först efter att de nya skotten har kommit fram och plantorna också kan dra nytta av näringsämnena för bladtillväxten.

&nsbp;
Bosch – produktrådgivare häcksax

Produktrådgivare häcksax.

I 3 steg till rätt häcksax.

Häckens storlek och grenarnas grovhet är viktiga faktorer för att välja en passande häcksax. Vi hjälper dig med ditt beslut.

&nsbp;
Dela med dig av den här sidan.
&nsbp;
 
SE
Markera
Markerad
Köp nu
Återställ filter
Visa filter
Dölj filter
Tack för utvärderingen
Tack för utvärderingen
Visa fler projekt
Dölj fler projekt
Dölj artikelvarianter
Visa artikelvarianter
Stäng trädgårdsguiden
S3.2.X_open_garden_hint
Läs användningsrapport
Stäng användningsrapport
Dölj detaljerad materiallista
Visa detaljerad materiallista
Jämförelselista
Produkter
Produkt
Visa fler rekommendationer
Dölj fler rekommendationer